نویسنده = مسعود کاوسی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی مدل‌های گیاهی ORYZA2000، SWAP وWOFOST در مدیریت‌های مختلف آبیاری

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 13-28

ابراهیم امیری؛ مسعود کاوسی؛ فریدون کاوه


2. تأثیر زهکشی سطحی و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر درصد روغن، پروتئین و عملکرد کلزا

دوره 8، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 119-134

فاطمه سلحشور دلیوند؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ احمد فاخری‌فرد؛ مسعود کاوسی؛ محمدرضا یزدانی؛ ناصر دواتگر