نویسنده = احمد طباطبایی‌فر
تعداد مقالات: 3
1. تعیین حجم و جرم لیمو با استفاده از سیستم ماشین بینایی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 87-98

مصطفی خجسته‌نژند؛ محمود امید؛ احمد طباطبایی‌فر


2. طراحی، ساخت و ارزیابی مزرعه‌ای نفوذسنج پشت تراکتوری

دوره 9، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 71-84

مجتبی نادری بلداجی؛ رضا علیمردانی؛ احمد طباطبایی‌فر؛ احمد شریفی


3. ساخت و ارزیابی موزع مناسب برای کشت بذر خیسیده هندوانه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 105-118

عباس مهدی‌نیا؛ حسین چاجی؛ احمد طباطبایی‌فر