نویسنده = فرهاد میرزایی
تعداد مقالات: 2
1. جداسازی تبخیر- تعرق به روش بیلان انرژی (نسبت بوون) در سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 71-86

هانیه کوثری؛ حسین دهقانی‌سانیج؛ فرهاد میرزایی؛ عبدالمجید لیاقت


2. نمون‌سازی جبهه رطوبتی خاک از منبع تغذیه خطی در آبیاری قطره‌ای- نواری1

دوره 6، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 53-66

فرهاد میرزایی؛ عبدالمجید لیاقت؛ تیمور سهرابی؛ محمدحسین امید