نویسنده = حمیدرضا قزوینی
تعداد مقالات: 3
1. تعیین میزان شکست سه رقم برنج در سیستم‌های تبدیل سایشی و مالشی در رطوبت‌های مختلف

دوره 11، شماره 1، بهار 1389، صفحه 67-84

محسن حیدری سلطان آبادی؛ سعید ملک؛ حمیدرضا قزوینی؛ محمد شاکر؛ مهدی هدایتی‌زاده


2. ایجاد ترک‌های طولی در محل خطوط کاشت با تغییرات در یک ردیف‌کار جهت بهبود سبز شدن بذر پنبه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 57-70

اردشیر اسدی؛ اورنگ تاکی؛ مختار میران‌زاده؛ حمیدرضا قزوینی


3. تأثیر روش‌های تسریع در خشک‌شدن بر شاخص‌های کیفی آلوچه در خشک‌کن آفتابی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 107-122

سعید ملک؛ محسن حیدری سلطان‌آبادی؛ مرتضی خان‌احمدی؛ حمیدرضا قزوینی؛ عادل میرمجیدی؛ محمد شاهدی؛ اصغر کرمانی