نویسنده = امیر نورجو
تعداد مقالات: 3
2. بررسی اثر آبیاری، تغذیه و تاریخ برداشت بر کیفیت و عمر انباری سیب رددلیشز

دوره 7، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 13-26

حمیده ژاله رضایی؛ امیر نورجو؛ مهدی طاهری


3. بررسی اثر کم آبیاری درکمیت، کیفیت و قابلیت نگهداری گوجه‌فرنگی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 19-30

شهین زمردی؛ امیر نورجو؛ عالیه امامی