نویسنده = حسین مبلی
تعداد مقالات: 8
1. تشخیص رسیدگی خربزه با روش غیرمخرب پاسخ آکوستیکی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 89-102

10.22092/aridse.2012.102158

فرهاد خوشنام؛ حسین مبلی؛ سیدرضا حسن بیگی بیدگلی؛ شاهین رفیعی؛ علی رجبی‌پور؛ افشین ایوانی


2. توان و انرژی مورد نیاز برای انجام عملیات سبک کشاورزی با تراکتور الکتریکی هیبریدی و مقایسه آن با نتایج عملی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 85-100

10.22092/aridse.2011.102258

حسین موسی زاده؛ علیرضا کیهانی؛ ارژنگ جوادی؛ حسین مبلی؛ کارن ابری نیا؛ احمد شریفی


3. اثرات سرعت دورانی خردکن چکشی، دما و زمان هم‌زدن بر کمیت و کیفیت روغن زیتون رقم روغنی

دوره 12، شماره 1، بهار 1390، صفحه 71-82

10.22092/aridse.2011.102208

نسیبه ایزدی‌خواه؛ حسین مبلی؛ عباس اکبرنیا؛ حجت احمدی؛ شاهین رفیعی


4. بررسی تأثیر سرعت و نوع تیغه بر نیروی مورد نیاز برش ساقة دو رقم نیشکر جنوب خوزستان

دوره 11، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 15-26

محمد جعفری؛ علی رجبی پور؛ حسین مبلی


5. پیاده‌سازی و ارزیابی کنترل‌کننده منطق فازی جهت تنظیمات خودکار کمباین غلات

دوره 9، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 75-88

محمد لشگری؛ حسین مبلی؛ محمود امید؛ رضا علیمردانی؛ سعید محتسبی؛ رضا حسامی‌فرد


7. شبیه‌سازی و تحلیل رفتار دینامیکی درخت بادام با استفاده از نرم افزار MATLAB

دوره 6، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 145-160

مسعود زابلستانی؛ حسین مبلی؛ سید سعید محتسبی؛ رضا علیمردانی


8. بررسی تأثیر سرعت و زاویۀ لبۀ تیغه بر مقاومت برشی ساقۀ ارقام مختلف برنج

دوره 6، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 99-112

رضا طباطبایی کلور؛ علیمحمد برقعی؛ رضا علیمردانی؛ علی رجبی پور؛ حسین مبلی؛ علیرضا علامه