نویسنده = محمد جوکی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر استفاده از شیرین‌کننده آسه‌سولفام K بر ماندگاری و پایداری حرارتی آسپارتام در نوشابه رژیمی نوع کولا

دوره 13، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 83-96

10.22092/aridse.2012.102135

نعیمه خزایی؛ محمد جوکی؛ امیرحسین الهامی‌راد؛ حمید توکلی‌پور؛ سعید محمد‌زاده


2. بررسی و تعیین خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی میوه شلیل

دوره 11، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 57-66

محمد جوکی؛ نعیمه خزائی