نویسنده = کریم گرامی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه سه نوع کمباین متداول برنج در منطقه مازندران

دوره 14، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 73-86

10.22092/aridse.2014.102101

محمود صفری؛ محمدرضا علیزاده؛ کریم گرامی


2. طراحی و ساخت سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع نقشه- مبنا

دوره 13، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 97-108

10.22092/aridse.2013.102166

نیکروز باقری؛ حجت احمدی؛ سیدکاظم علوی‌پناه؛ محمود امید؛ کریم گرامی