نویسنده = محمود صفری
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه سه نوع کمباین متداول برنج در منطقه مازندران

دوره 14، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 73-86

10.22092/aridse.2014.102101

محمود صفری؛ محمدرضا علیزاده؛ کریم گرامی


2. ارزیابی سمپاش‌های رایج مورد استفاده در مزارع گندم

دوره 10، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-12

محمود صفری؛ فرید امیر شقاقی؛ نعیم لویمی؛ حسین چاجی