نویسنده = علیرضا کشاورزی
تعداد مقالات: 2
1. ساختار جریان و آشفتگی در آبراهه‌های مرکب‌ تحت تأثیر پوشش گیاهی صلب سیلاب‌دشت

دوره 14، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 51-66

10.22092/aridse.2013.102086

حسین حمیدی‌فر؛ محمدحسین امید؛ علیرضا کشاورزی


2. کاربرد مدل‌های HEC-RAS و MIKE-11 در شبیه‌سازی جریان در کانال‌های آبیاری

دوره 9، شماره 1، بهار 1387، صفحه 49-62

محمدعلی شاهرخ‌نیا؛ محمود جوان؛ علیرضا کشاورزی