نویسنده = علیرضا کیهانی
تعداد مقالات: 4
1. انتخاب مناسب‌ترین سامانه برداشت ذرت بذری بر مبنای مدل‌های TOPSIS و SAW

دوره 14، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 81-92

10.22092/aridse.2013.102079

سیدحسن پیشگرکومله؛ علیرضا کیهانی؛ محمدرضا مستوفی‌سرکاری؛ علی جعفری


2. توان و انرژی مورد نیاز برای انجام عملیات سبک کشاورزی با تراکتور الکتریکی هیبریدی و مقایسه آن با نتایج عملی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 85-100

10.22092/aridse.2011.102258

حسین موسی زاده؛ علیرضا کیهانی؛ ارژنگ جوادی؛ حسین مبلی؛ کارن ابری نیا؛ احمد شریفی


3. پایش پارامترهای مؤثر بر خشک‌ شدن سبزی‌های برگی در یک خشک‌کن خورشیدی همرفت اجباری

دوره 10، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 73-88

نیکروز باقری؛ علیرضا کیهانی؛ سید سعید محتسبی؛ رضا علیمردانی


4. طراحی خشک‌کن خورشیدی با همرفت اجباری برای سبزی‌های برگی و ارزیابی عملکرد جمع‌کنندة انرژی خورشیدی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 147-164

احمد سهیلی مهدیزاده؛ علیرضا کیهانی؛ کمال عباسپور ثانی؛ اسدا... اکرم