نویسنده = رضا علیمردانی
تعداد مقالات: 10
1. مدل‌سازی ریاضی و آزمون تزریق در یک سامانه آزمایشگاهی سمپاش تزریق مستقیم (DI)

دوره 14، شماره 1، بهار 1392، صفحه 73-88

10.22092/aridse.2013.102069

داود محمدزمانی؛ سعید مینایی؛ رضا علیمردانی؛ علی رستمی؛ جلال‌الدین قضاوتی


2. طراحی، ساخت و ارزیابی یک روبات متحرک برای انجام عملیات سمپاشی در گلخانه

دوره 12، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 87-100

10.22092/aridse.2011.102234

حسن مسعودی؛ رضا علیمردانی؛ محمود امید؛ سید سعید محتسبی؛ سعید باقری شورکی


3. پایش پارامترهای مؤثر بر خشک‌ شدن سبزی‌های برگی در یک خشک‌کن خورشیدی همرفت اجباری

دوره 10، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 73-88

نیکروز باقری؛ علیرضا کیهانی؛ سید سعید محتسبی؛ رضا علیمردانی


4. تهیة نقشة رقومی مدیریتی کاربرد علف‌کش با استفاده از GPS جهت به‌کارگیری در سامانۀ سمپاشی میزان متغیر (VRA)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 29-44

داوود محمد زمانی؛ سعید مینایی؛ رضا علیمردانی؛ مرتضی الماسی؛ حمیدرضا شفیع‌خانی


5. طراحی، ساخت و ارزیابی مزرعه‌ای نفوذسنج پشت تراکتوری

دوره 9، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 71-84

مجتبی نادری بلداجی؛ رضا علیمردانی؛ احمد طباطبایی‌فر؛ احمد شریفی


6. پیاده‌سازی و ارزیابی کنترل‌کننده منطق فازی جهت تنظیمات خودکار کمباین غلات

دوره 9، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 75-88

محمد لشگری؛ حسین مبلی؛ محمود امید؛ رضا علیمردانی؛ سعید محتسبی؛ رضا حسامی‌فرد


7. ترکیب اطلاعات در نرم افزار تصمیم یار برای انتخاب بهینه ادوات خاک‌ورزی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 93-108

هومن شریف نسب؛ رضا علیمردانی


8. طراحی و ساخت دینامومتر اتصال سه نقطه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 115-130

رضا علیمردانی؛ ضرغام فاضل نیاری؛ اسداله اکرم؛ اصغر محمودی


9. شبیه‌سازی و تحلیل رفتار دینامیکی درخت بادام با استفاده از نرم افزار MATLAB

دوره 6، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 145-160

مسعود زابلستانی؛ حسین مبلی؛ سید سعید محتسبی؛ رضا علیمردانی


10. بررسی تأثیر سرعت و زاویۀ لبۀ تیغه بر مقاومت برشی ساقۀ ارقام مختلف برنج

دوره 6، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 99-112

رضا طباطبایی کلور؛ علیمحمد برقعی؛ رضا علیمردانی؛ علی رجبی پور؛ حسین مبلی؛ علیرضا علامه