نویسنده = مرتضی خان‌احمدی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های استخراجی سبوس برنج در شرایط آون و مقایسه با BHT

دوره 15، شماره 1، بهار 1393، صفحه 55-66

10.22092/aridse.2014.102061

فرهاد مختاری؛ مرتضی خان‌احمدی؛ بیژن عسکری؛ لاله مشرف؛ امیرحسین الهامی‌راد


2. بررسی عملکرد خشک‌کن انجمادی به کمک شبیه‌سازی عددی

دوره 12، شماره 1، بهار 1390، صفحه 45-58

10.22092/aridse.2011.102204

محمدرضا شهداد؛ مرتضی خان‌احمدی؛ علیرضا فضلعلی


3. تأثیر روش‌های تسریع در خشک‌شدن بر شاخص‌های کیفی آلوچه در خشک‌کن آفتابی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 107-122

سعید ملک؛ محسن حیدری سلطان‌آبادی؛ مرتضی خان‌احمدی؛ حمیدرضا قزوینی؛ عادل میرمجیدی؛ محمد شاهدی؛ اصغر کرمانی