نویسنده = پروین شرایعی
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر نوع و غلظت مواد دیواره بر ریزپوشانی ترکیبات رنگی عصارة زعفران با استفاده از خشک‌کن انجمادی

دوره 15، شماره 1، بهار 1393، صفحه 25-38

10.22092/aridse.2014.102059

پروین شرایعی؛ سودابه عین‌افشار؛ آزاده کمالی؛ راضیه نیازمند


5. تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری و کود پتاسیم بر کارآیی مصرف آب و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی رقم پتو ارلی سی اچ1

دوره 7، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 75-86

پروین شرایعی؛ علیرضا سبحانی؛ محمدحسین رحیمیان


6. بررسی تأثیر ورقه‌های گریپ‌گارد بر کیفیت و کنترل آلودگی قارچی انگور در سردخانه1

دوره 5، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 1-16

پروین شرایعی؛ محمدعلی شاه بیک؛ علی مختاریان