نویسنده = فرزاد گودرزی
تعداد مقالات: 4
2. اثر پرتوهای بتا بر تغییرات کمی و کیفی سیب‌زمینی طی انبارداری

دوره 12، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 45-56

10.22092/aridse.2011.102255

فرزاد گودرزی؛ حمیدرضا ذوالفقاریه