نویسنده = محمدرضا علیزاده
تعداد مقالات: 6
2. مقایسه سه نوع کمباین متداول برنج در منطقه مازندران

دوره 14، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 73-86

10.22092/aridse.2014.102101

محمود صفری؛ محمدرضا علیزاده؛ کریم گرامی


3. بررسی تأثیر روش‌های مختلف برداشت بر مقدار ضایعات دو رقم برنج در استان خوزستان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 89-106

نعیم لویمی؛ عبدالعلی گیلانی؛ محمدرضا علیزاده


4. بررسی اثر رقم، سرعت گردشی تیغه، و رطوبت شلتوک برکارایی ماشین ریشک‌زن

دوره 8، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 127-142

محمدرضا علیزاده؛ سعید مینایی؛ تیمور توکلی هشتجین؛ محمدهادی خوش‌تقاضا


5. تبدیل خرمنکوب متداول برنج به یک خرمنکوب جریان محوری و ارزیابی عملکرد آن

دوره 8، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 111-126

عزت‌الله‌ عسکری اصلی ارده؛ محمدرضا علیزاده؛ صمد صبوری