نویسنده = عبدالعلی گیلانی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی و مقایسه سه روش خشکه‌کاری مکانیزه ارقام مختلف برنج در منطقه خوزستان

دوره 10، شماره 1، بهار 1388، صفحه 81-96

جعفر حبیبی اصل؛ نعیم لویمی؛ عبدالعلی گیلانی


3. بررسی تأثیر روش‌های مختلف برداشت بر مقدار ضایعات دو رقم برنج در استان خوزستان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 89-106

نعیم لویمی؛ عبدالعلی گیلانی؛ محمدرضا علیزاده