نویسنده = سعید مینایی
تعداد مقالات: 15
2. مدل‌سازی ریاضی و آزمون تزریق در یک سامانه آزمایشگاهی سمپاش تزریق مستقیم (DI)

دوره 14، شماره 1، بهار 1392، صفحه 73-88

10.22092/aridse.2013.102069

داود محمدزمانی؛ سعید مینایی؛ رضا علیمردانی؛ علی رستمی؛ جلال‌الدین قضاوتی


3. منحنی‌های هم دمای دفع و جذب رطوبت گل گیاه علف چای Hypericum perforatum L.

دوره 12، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 73-86

10.22092/aridse.2012.102278

حسین احمدی چناربن؛ سعید مینایی؛ علی‌رضا بصیری؛ مرتضی الماسی؛ اکبر عرب حسینی


4. بررسی ویژگی‌های مکانیکی فیلم‌های نانویی نقره- رس برای بسته‌بندی مواد غذایی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 59-72

سعید مینایی؛ میثم ستاری نجف آبادی؛ محمد حسین عزیزی؛ حامد افشاری


5. تعیین انرژی سفیدکردن، شاخص انرژی مصرفی و شاخص سفیدشدگی در سه رقم برنج

دوره 11، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-16

غلام‌رضا روحی؛ میرحسین پیمان؛ سعید مینایی


6. تهیة نقشة رقومی مدیریتی کاربرد علف‌کش با استفاده از GPS جهت به‌کارگیری در سامانۀ سمپاشی میزان متغیر (VRA)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 29-44

داوود محمد زمانی؛ سعید مینایی؛ رضا علیمردانی؛ مرتضی الماسی؛ حمیدرضا شفیع‌خانی


7. طراحی و ساخت سامانة سنجش فراصوتی و بررسی عوامل مؤثر در اندازه‏گیری شاخص‏های فراصوتی محصولات کشاورزی

دوره 10، شماره 1، بهار 1388، صفحه 27-48

حسن ذکی دیزجی؛ سعید مینایی؛ تیمور توکلی هشتجین؛ منیژه مختاری دیزجی


8. بررسی و تعیین تأثیر رطوبت و دمای دانه بر خواص مکانیکی فشاری دانة برنج قهوه‌ای

دوره 9، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 53-74

علی‌ماشاءاله کرمانی؛ تیمور توکلی‌هشجین؛ سعید مینایی


9. تاثیر تغییرات دما و سرعت هوا بر فرایند خشک‌شدن و کیفیت کلزا

دوره 9، شماره 1، بهار 1387، صفحه 109-154

حمیدرضا گازر؛ سعید مینایی


10. طراحی، ساخت، و ارزیابی نقالة نیوماتیکی دانة کلزا در فاز رقیق

دوره 8، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 33-46

عبداله ایمان‌مهر؛ برات قبادیان؛ سعید مینایی؛ محمدهادی خوش‌تقاضا


11. تاثیر دما، سرعت جابه‌جایی هوا، و روش آماده‌سازی در فرایند خشک‌شدن انگور بیدانة سفید

دوره 8، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 65-80

محمد غلامی‌پرشکوهی؛ سعید مینایی؛ علیمحمد برقعی؛ علیرضا بصیری


12. برآورد حجم‌ سیب‌زمینی با استفاده از پردازش تصویر

دوره 8، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 113-126

جعفر امیری‌پریان؛ محمدهادی خوش‌تقاضا؛ احسان‌الله کبیر؛ سعید مینایی


13. بررسی اثر رقم، سرعت گردشی تیغه، و رطوبت شلتوک برکارایی ماشین ریشک‌زن

دوره 8، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 127-142

محمدرضا علیزاده؛ سعید مینایی؛ تیمور توکلی هشتجین؛ محمدهادی خوش‌تقاضا


14. پیش‌بینی ضریب تبدیل شلتوک به برنج سفید در خشک‌کردن به روش بستر ثابت به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 135-156

محمدهادی خوش‌تقاضا؛ رضا امیری چایجان؛ غلامعلی منتظر؛ سعید مینایی


15. بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد ترک و خرده برنج در اثر خشک کردن شلتوک طی فرآیند تبدیل1

دوره 6، شماره 1، بهار 1384، صفحه 97-112

سعید مینایی؛ غلامرضا روحی؛ محمد رضا علیزاده