نویسنده = عباس مهدی‌نیا
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم (کاشت بی‌خاک‌ورزی) رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی

دوره 16، شماره 1، بهار 1394، صفحه 109-118

10.22092/aridse.2015.102019

سعید ظریف نشاط؛ محمدحسین سعیدی‌راد؛ صمد نظرزاده اوغاز؛ عباس مهدی‌نیا


2. ارزیابی دو مکانیزم اعمال نیروهای فشاری و ضربه‌ای برای جداسازی کلاله از گل زعفران خشک شده

دوره 15، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-10

10.22092/aridse.2014.102057

محمدحسین سعیدی‌راد؛ عباس مهدی‌نیا؛ سعید ظریف نشاط؛ صمد نظرزاده اوغاز


3. تأثیر خصوصیات کوبنده، ضدکوبنده و رطوبت محصول بر کیفیت کوبش زیره سبز

دوره 10، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 51-60

محمد حسین سعیدی‌راد؛ ارژنگ جوادی؛ عباس مهدی‌نیا


4. ساخت و ارزیابی موزع مناسب برای کشت بذر خیسیده هندوانه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 105-118

عباس مهدی‌نیا؛ حسین چاجی؛ احمد طباطبایی‌فر