نویسنده = مریم هاشمی
تعداد مقالات: 3
1. خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم‏های خوراکی بر پایه کفیران و پروتئین‏های آب پنیر

دوره 16، شماره 1، بهار 1394، صفحه 37-50

10.22092/aridse.2015.102014

محسن زلفی؛ فرامرز خدائیان؛ سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی؛ مریم هاشمی


2. تعیین ویژگی‏های مولکولی و کاتالیتیکی آنزیم زایلاناز اسیددوست باسیلوس سابتیلیس K40b

دوره 15، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 53-64

10.22092/aridse.2015.102027

پریناز مرادی دزفولی؛ مریم هاشمی؛ مریم موسیوند؛ محمود خسروشاهلی