نویسنده = حمیدرضا سالمی
تعداد مقالات: 5
2. افزایش بهره‌وری آب آبیاری ارقام برنج در اصفهان

دوره 8، شماره 1، بهار 1386، صفحه 61-74

حمیدرضا سالمی؛ علیرضا توکلی


4. تأثیرات کم‌آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات کیفی شش رقم جدید گندم در کبوترآباد اصفهان1

دوره 7، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 131-146

حمیدرضا سالمی؛ سعید ملک؛ داوود افیونی