نویسنده = محمدحسین امید
تعداد مقالات: 7
2. ساختار جریان و آشفتگی در آبراهه‌های مرکب‌ تحت تأثیر پوشش گیاهی صلب سیلاب‌دشت

دوره 14، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 51-66

10.22092/aridse.2013.102086

حسین حمیدی‌فر؛ محمدحسین امید؛ علیرضا کشاورزی


4. اثر بار رسوبی معلق بر ضریب افت انرژی در لول ههای پلی اتیلن

دوره 12، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-16

10.22092/aridse.2011.102201

کوثر گرجی؛ محمدحسین امید؛ صلاح کوچک زاده


5. بررسی آزمایشگاهی آبشستگی رسوبات غیرچسبنده در پایین‌دست کف‌بند

دوره 11، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 17-28

حسین حمیدی‌فر؛ محمد حسین امید


7. نمون‌سازی جبهه رطوبتی خاک از منبع تغذیه خطی در آبیاری قطره‌ای- نواری1

دوره 6، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 53-66

فرهاد میرزایی؛ عبدالمجید لیاقت؛ تیمور سهرابی؛ محمدحسین امید