نویسنده = محمود شفاعی بجستان
تعداد مقالات: 4
2. مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر شیب جانبی دیوار کانال اصلی در تلاقی کانال های روباز بر ابعاد ناحیۀ جداشدگی

دوره 20، شماره 75، تابستان 1398، صفحه 1-16

10.22092/idser.2018.115514.1257

پیام خسروی نیا؛ علی حسین زاده دلیر؛ محمود شفاعی بجستان؛ محمد رضا نیک پور


3. تغییرات اختلاط عرضی ردیاب در کانال مستقیم با و بدون حضور صفحات مستغرق

دوره 19، شماره 72، پاییز 1397، صفحه 101-114

10.22092/idser.2018.115506.1256

نیلوفر کیان ارثی؛ محمود شفاعی بجستان