نویسنده = ابوالفضل ناصری
تعداد مقالات: 2
1. برآورد آب مصرفی در بخش کشاورزی به روش بیلان آب

دوره 18، شماره 68، تابستان 1396، صفحه 17-32

10.22092/aridse.2017.105338.1057

ابوالفضل ناصری؛ فریبرز عباسی؛ مهدی اکبری


2. تحلیل علیت نفوذ تجمعی در جویچه‌های آبیاری

دوره 9، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 137-152

ابوالفضل ناصری؛ محمدرضا نیشابوری