نویسنده = عبدالمجید لیاقت
تعداد مقالات: 12
3. جداسازی تبخیر- تعرق به روش بیلان انرژی (نسبت بوون) در سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 71-86

هانیه کوثری؛ حسین دهقانی‌سانیج؛ فرهاد میرزایی؛ عبدالمجید لیاقت


4. ارزیابی مدل EVALUE برای تخمین ضریب زبری مانینگ در آبیاری جویچه‌ای

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 83-94

هادی رمضانی اعتدالی؛ عبدالمجید لیاقت؛ فریبرز عباسی


5. شبیه‌سازی سیستم‌های زهکش زیرزمینی در شرایط غیر ماندگار، با استفاده از تکنیک تحلیل پویایی سیستم

دوره 10، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 71-86

حامد نوذری؛ عبدالمجید لیاقت؛ مجید خیاط خلقی؛ عسگر صدیقی


6. بررسی جذب کادمیوم از محیط ریشه و تجمع آن در اندام‌های مختلف محصولات جالیزی رایج ایران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 31-44

بهمن یارقلی؛ فریبرز عباسی؛ عبدالمجید لیاقت


7. کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی هدایت هیدرولیکی اشباع با استفاده از پارامترهای فیزیکی خاک

دوره 10، شماره 1، بهار 1388، صفحه 97-112

بهزاد قنبریان علویجه؛ عبدالمجید لیاقت؛ سمانه سهرابی


8. ارزیابی صحرایی شاخص‌های مورد استفاده در طراحی سیستم زهکشی زیرزمینی (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 81-94

حامد ابراهیمیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی‌نژاد؛ مجتبی اکرم


9. پیش‌بینی منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از منحنی دانه‌بندی خاک

دوره 9، شماره 1، بهار 1387، صفحه 63-80

بهزاد قنبریان علویجه؛ عبدالمجید لیاقت؛ مهدی شرفا؛ سامان مقیمی‌عراقی


10. نمون‌سازی جبهه رطوبتی خاک از منبع تغذیه خطی در آبیاری قطره‌ای- نواری1

دوره 6، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 53-66

فرهاد میرزایی؛ عبدالمجید لیاقت؛ تیمور سهرابی؛ محمدحسین امید


11. مطالعات لایسیمتری روش‌های مدیریت سطح ایستابی برای آبیاری گوجه‌فرنگی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 113-124

سعید اسمعیل نیا؛ عبدالمجید لیاقت؛ نادر حیدری؛ مجتبی اکرم


12. اثر محیط خیس شدة متغیر و ثابت بر شبیه‌سازی و یکنواختی آبیاری جویچه‌ای1

دوره 5، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 63-80

سید محمدرضا امینی‌زاده؛ محمد محمودیان شوشتری؛ عبدالمجید لیاقت؛ صلاح کوچک‌زاده