نویسنده = فریبرز عباسی
تعداد مقالات: 13
1. مقایسة برخی شاخص های مدیریت مصرف آب در تولید ذرت علوفه ای در پایاب شبکه های آبیاری مدرن و سنتی

دوره 19، شماره 73، زمستان 1397، صفحه 143-156

10.22092/idser.2018.121427.1313

فریبرز عباسی؛ ابوالفضل ناصری؛ محمدمهدی نخجوانی مقدم؛ نادر سلامتی؛ محمد جلینی؛ محمد خرمیان؛ سید ابراهیم دهقانیان؛ افشین یوسف گمرکچی؛ علیرضا اسلامی؛ کرامت اخوان؛ مسعود فرزام نیا؛ جواد باغانی؛ مهدی اکبری


2. برآورد آب مصرفی در بخش کشاورزی به روش بیلان آب

دوره 18، شماره 68، تابستان 1396، صفحه 17-32

10.22092/aridse.2017.105338.1057

ابوالفضل ناصری؛ فریبرز عباسی؛ مهدی اکبری


3. ارزیابی وضعیت راندمان آب آبیاری در ایران

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 113-120

10.22092/aridse.2017.109617

فریبرز عباسی؛ فرحناز سهراب؛ نادر عباسی


5. برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-2D در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-14

10.22092/aridse.2014.102045

مژده خلیلی؛ مهدی اکبری؛ ابوطالب هزارجریبی؛ مهدی ذاکری‌نیا؛ فریبرز عباسی


6. بررسی تأثیر مدیریت‌های زراعی و آبیاری در بهبود کارایی مصرف آب ذرت (مطالعه موردی شبکه آبیاری دز)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 35-50

10.22092/aridse.2012.102275

منصور معیری؛ ابراهیم پذیرا؛ حمید سیادت؛ فریبرز عباسی؛ فریدون کاوه


7. اثر شیوة خاک‌ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر حرکت آب و نیترات در اراضی شمال خوزستان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-18

10.22092/aridse.2011.102229

محمد خرمیان؛ سعید برومند نسب؛ فریبرز عباسی؛ سید رضا اشرفی زاده


8. ارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری با لوله‌های کم‌فشار (هیدروفلوم) و مقایسه آن با آبیاری سنتی و بارانی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 73-84

علی قدمی فیروز آبادی؛ سید محسن سیدان؛ فریبرز عباسی


9. ارزیابی مدل EVALUE برای تخمین ضریب زبری مانینگ در آبیاری جویچه‌ای

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 83-94

هادی رمضانی اعتدالی؛ عبدالمجید لیاقت؛ فریبرز عباسی


10. بررسی جذب کادمیوم از محیط ریشه و تجمع آن در اندام‌های مختلف محصولات جالیزی رایج ایران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 31-44

بهمن یارقلی؛ فریبرز عباسی؛ عبدالمجید لیاقت


13. بررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از روش معکوس

دوره 8، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 17-30

مهدی ذاکری‌نیا؛ فریبرز عباسی؛ تیمور سهرابی