نویسنده = حجت احمدی
تعداد مقالات: 9
2. طراحی، ساخت و ارزیابی الکترود ژئوسینتتیک برای زهکشی به روش الکتروکینتیک

دوره 20، شماره 75، تابستان 1398، صفحه 117-136

10.22092/idser.2019.125121.1376

ثمر بهروزی نیا؛ حجت احمدی؛ نادر عباسی؛ اکبر عرب جوادی


6. طراحی و ساخت سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع نقشه- مبنا

دوره 13، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 97-108

10.22092/aridse.2013.102166

نیکروز باقری؛ حجت احمدی؛ سیدکاظم علوی‌پناه؛ محمود امید؛ کریم گرامی


7. اثرات سرعت دورانی خردکن چکشی، دما و زمان هم‌زدن بر کمیت و کیفیت روغن زیتون رقم روغنی

دوره 12، شماره 1، بهار 1390، صفحه 71-82

10.22092/aridse.2011.102208

نسیبه ایزدی‌خواه؛ حسین مبلی؛ عباس اکبرنیا؛ حجت احمدی؛ شاهین رفیعی


8. بررسی قانون جریان حاکم بر حرکت آب منفذی در آزمایش تحکیم با سرعت کرنش ثابت

دوره 10، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 25-38

حجت احمدی؛ حسن رحیمی؛ عبدالحسین هورفر؛ عباس سروش؛ پیتر فرمییر


9. بررسی و تحلیل دینامیکی عملکرد مبدل گشتاور

دوره 9، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 127-136

محمدرضا قاسمی‌بوسجین؛ سیدسعید محتسبی؛ منصور بهروزی‌لار؛ حجت احمدی