نویسنده = نادرقلی ابراهیمی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی کاربرد بنتونیت در سد زیرزمینی به کمک مدل آزمایشگاهی

دوره 19، شماره 70، بهار 1397، صفحه 99-112

10.22092/idser.2017.108658.1169

نادر قلی ابراهیمی؛ محمد تاجبخش


2. تأثیر مخلوط خاکستر پوستۀ برنج و آهک بر ضریب آبگذری اشباع افقی خاک ماسه سیلتی

دوره 18، شماره 69، پاییز 1396، صفحه 45-60

10.22092/aridse.2017.108354.1161

محمد تاج بخش؛ منوچهر فتحی مقدم؛ نادرقلی ابراهیمی


3. بررسی آزمایشگاهی تله اندازی رسوب و مولفه های جریان در کانال با پوشش گیاهی

دوره 16، شماره 65، زمستان 1394، صفحه 71-84

10.22092/aridse.2016.105702

نادرقلی ابراهیمی؛ عظیم شیردلی؛ حسنا شفائی