نشریه "تحقیقات مهندسی سازه­­ های آبیاری و زهکشی"

 

با درجۀ علمی– پژوهشی شماره 3/18/81671 مورخ 1394/4/31 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

نمایه شده در CABI، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، ایران ژورنال، بانک اطلاعات نشریات کشور، پایگاه اطلاعات جهاد دانشگاهی و مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (Agrisis)،

مجله تحقیقات مهندسی سازه ­های آبیاری و زهکشی مقاله‌های علمی- پژوهشی در زمینه‌های فنی و مهندسی سازه­ های آبیاری و زهکشی را که به زبان فارسی نوشته شده و قبلاً منتشر نشده یا برای انتشار در مجله یا نشریه‌ای دیگر ارسال نشده باشد، برای بررسی و داوری می­ پذیرد.

این مجله یک فصلنامه با دسترسی آزاد است که توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی منتشر می شود. تمامی مقالات به روش داوری بسته بررسی می شوند.

 ***************************************************

  • این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند.
  • به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان؛ در بررسی اصالت مقالات این نشریه، از نرم‌افزار  «همانندجو» برای مقالات فارسی و از نرم‌افزار «iThenticate» برای مقالات انگلیسی استفاده می‌شود.

***************************************************

 پرداخت هزینه های نشریه به صورت آنلاین از سایت موسسه تحقیقات فنی و مهندسی یا واریز به حساب شماره حساب 510100004001042903014689 IR  بانک مرکزی جهوری اسلامی ایران  بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی موسسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی امکان پذیر است.

شماره جاری: دوره 21، شماره 80، پاییز 1399، صفحه 1-160 

2. بررسی آزمایشگاهی تعیین ضریب دبی در سرریزهای مرکب قوسی

صفحه 1-18

10.22092/idser.2020.126318.1388

مهدی مفتاح هلقی؛ نصیره حسینی؛ امیر احمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری


9. ارزیابی آب کاربردی و بهره وری آب در تاکستان های کشور

صفحه 133-148

10.22092/idser.2020.351803.1438

فریبرز عباسی؛ ابوالفضل ناصری؛ معین ادین رضوانی؛ مصطفی گودرزی؛ محمد کریمی؛ امیر اسلامی؛ مهدی طاهری؛ افشین یوسف گمرکچی؛ حیدر طایفه رضایی؛ حسن خسروی؛ سیدحسن موسوی فضل؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ جواد باغانی؛ نادر عباسی؛ مهدی اکبری


ابر واژگان